Nace Kodları Ulaşmamış Olan Üyelerimizin Dikkatine!
Nace Kodları Ulaşmamış Olan Üyelerimizin Dikkatine!
Tarih: 14-01-2013

Sayın Üyemiz; Odalarda Meslek Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi gereği üyelerimizin yeni Faaliyet Kodları (Nace Kodları) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmiştir.

Sayın Üyemiz;

Odalarda Meslek Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi gereği üyelerimizin yeni Faaliyet Kodları(Nace Kodları) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmiş ve yazılı olarak kurye aracılığı ile üyelerimizin bilinen son adreslerine gönderilmiş, adreslerinde bulunmayan üyelerimizin kayıtlı adreslerine kurye aracılığı ile ikinci kez yazılı tebligat gönderilmiştir.

Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelerimize ait yeni faaliyet kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından https://nace.tobb.org.tr/auth.php web adresinde yayınlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, ilanen yapılan bu tebligatın muhataba yapılmış sayılacağı özellikle belirtilmiştir.

Yeni faaliyet kodları kendisine ulaşmamış olan üyelerimizin adresi verilen web sitesinden ilan edilmiş olan yeni faaliyet kodlarını incelemeleri gerekmektedir. İnceleme neticesinde ilanda kendileri için belirlenmiş olan faaliyet kodunun fiili faaliyet alanı ile alakalı olmadığı, uyumlu olmadığı düşünülmekte ise 06.12.2012 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine itiraz edilmesi gerekmektedir.

İTİRAZA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Faaliyet kodunuzun Mükellef Bilgileri Bildirim Formunda yanlış beyan ettiğiniz iddiasında iseniz, Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunuzun değiştirilmesi, bu değişikliği tevsik eden belge ve aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte, işbu yazının tebliğ tarihinden itibaren on günlük itiraz süresi içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yazışma adresine bildirilmesi halinde, gerekli düzeltme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılacaktır.*

2- Düzeltme beyannamesi verilmeden yapılacak itirazlarda ise; aşağıda sunulan bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak içermesi şartıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yazışma adresine, işbu yazının tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edebilirsiniz. İtirazınız, müracaatınızın alındığı tarihten itibaren bir ay içinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığınca yerinde inceleme ve/veya diğer araçlarla yapılacak incelemeler sonucunda gerekçeli olarak karara bağlanacaktır.

İtirazınızın on günlük itiraz süresi içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği evrak kaydına girmesi veya itiraz süresi içinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiş olması gerektiğini, faksla ve e-posta ile gelen müracaatların işleme konulmayacağını ve postadaki gecikmelerden dolayı bir hak talep edilmesinin mümkün olmayacağını hatırlatırız.

İTİRAZDA İSTENEN BELGELER

1. Odanızdan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin http://www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden temin edilerek doldurulacak “İtiraz Başvuru Formu”.

2. “İtiraz Başvuru Formu”nu imzalayan firma yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

*Düzeltme beyannamesi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yazışma adresi: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA

Çağrı Merkezi: 444 62 23

Yukarı
  • Sosyal Medya