TOBB Mevzuatları

1- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (İLGİLİ MADDELERİ)
2- ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3- ÜRÜN İHTİSAS BORSALARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
4- ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
5- KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
6- ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
7- TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ
8- TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
9- TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
10- TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
11- TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
12- İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 13- TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 14- ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİ
 15- BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
 16- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
 17- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 18- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ
 19- ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİNİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 20- ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
 21- ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 22- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 23- TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 24- SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 25- SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 26- 4857 SAYILI İŞ KANUNU
 27- TICARET VE SANAYI ODALARI PERSONEL YÖNETMELIĞI
 28- TICARET VE SANAYI ODALARI, PERSONEL SICIL YÖNETMELIĞI
 29- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI HARCIRAH YÖNERGESI
 30- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR VE BIRLIK PERSONELI SIGORTA VE EMEKLI SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDI
 31- ULUSAL VE RESMI BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI
 32- TÜRKIYE TICARET, SANAYI, DENIZ TICARET ODALARI VE TICARET BORSALARI BIRLIĞINDE MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE VESAIKIN IMHASI HAKKINDA YÖNETMELIK
 33- MAHALLI KURTULUŞ GÜNLERI, ATATÜRK GÜNLERI VE TARIHI GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI
 34- TOBB EVRAK VE DOSYA HIZMETLERI YÖNETMELIĞI
 35- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 36- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-1 (21.10.2009 tarihli)
 37- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-2
 38- KREDİ KARTLARI GENELGESİ
 39- TÜZEL KİŞİLERİN ADİ ORTAKLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ
 40- ASKI SÜRESİ
 41- ASKIDAKİ ÜYELERİN KAYDININ SİLİNMESİ
 42-ASKI SÜRESİ SONUNDA ODA BORSA KAYDI SİLİNENLERİN YENİDEN KAYDI
 43- YETKİ BELGESİ HAKKINDA
 44- GÜNLÜK VE HAZIR PİYASA FİYATI
 45- ODALARIN ÖDÜNÇ PARA VERMESİ HK
 46- 2005 YILI BÜTÇE KANUNU 25. MADDE HK.
 47- BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 48- SANAYI KAPASITE RAPORU OTOMASYON SISTEMINDE KAPASITE RAPORU DÜZENLEMESININ USUL VE ESASLARI
 49- YERLI MALI BELGESI DÜZENLEME ESASLARI
 50- IŞ MAKINELERININ TESCILI ILE ILGILI ESASLAR
 51- TIR SÖZLEŞMESI UYGULAMA ESASLARI
 52- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI MESLEKLERIN GRUPLANDIRILMASI REHBERININ DAYANDIĞI ESASLAR
 53- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI TARAFINDAN BASTIRILAN A.TR DOLAŞIM BELGESI SATIŞ VE ONAYINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR
54-TOBB OTOMASYON SİSTEMİNDE KAPASİTE RAPORU DÜZENLEME ESASLARI

Yukarı
  • Sosyal Medya